antisocijalno ponašanje


antisocijalno ponašanje
antisocial behaviour
* * *
• antisocial behaviour

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • antisocijalan — antisòcijālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA 1. koji nije druželjubiv; nedruštven 2. koji je štetan i suprotan socijalnim i moralnim normama [antisocijalno ponašanje]; protudruštven ETIMOLOGIJA anti + v. socijalan …   Hrvatski jezični portal